Nieuwsbericht Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen Lintjesdag 2022

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 11:40

Kent u iemand die u in het zonnetje wilt zetten en die een Koninklijke Onderscheiding verdient tijdens de algemene decoratie op Lintjesdag 2022? Dan kunt u dit aan de burgemeester van Leiderdorp voorleggen. Voorwaarde is dat de betrokkene inwoner van Leiderdorp is en dat hij/zij niet op de hoogte is van de voordracht.

Dien het voorstel op tijd in!
Het indienen van een voordracht kunt u digitaal doen via Aanvraag Koninklijke onderscheiding (www.lintjes.nl/voordragen). Dit formulier moet - ingevuld en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen – uiterlijk 1 augustus 2021 zijn ingediend. Maar bij voorkeur eerder. Aanvragen die na 1 augustus 2021 worden ingediend, komen in aanmerking voor de algemene decoratie van 2023.

Procedure
De burgemeester stuurt het voorstel, voorzien van haar advies, naar de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland. De Commissaris stuurt vervolgens het voorstel - met zijn advies - naar het Kapittel voor de Civiele Orden (een landelijk adviesorgaan). Het Kapittel op zijn beurt adviseert de desbetreffende minister. Deze stelt een ontwerp Koninklijk Besluit op om de voorgestelde Koninklijke onderscheiding toe te kennen. De onderscheiding wordt ten slotte bij Koninklijk Besluit van Zijne Majesteit de Koning toegekend.

Tussentijdse gelegenheid
U kunt een persoon ook voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding bij een tussentijdse gelegenheid. Bijvoorbeeld een jubileum, afscheid of andere bijzondere gelegenheid (geen verjaardag). Deze onderscheiding moet uiterlijk 5 maanden vóór de gewenste uitreikingdatum worden aangevraagd.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Annelies Kooreman, afdeling Kabinetszaken (06-11599299) of via kabinet@leiderdorp.nl.

Foto: PR Leiderdorps Weekblad

Lintjes