Nieuwsbericht Aanvragen mantelzorgwaardering

Gepubliceerd op: 08 september 2020 12:30

Zorgen voor een ander kan soms zwaar zijn. Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand in uw omgeving die vanwege een chronische ziekte, handicap of andere beperking veel zorg nodig heeft?

De gemeente Leiderdorp wil u een blijk van waardering geven voor de belangrijke en soms zware taak die u vervult. Dit wordt de mantelzorgwaardering genoemd. De waardering wordt éénmaal per jaar uitgekeerd.

Voorwaarden:

  • u verleent mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Leiderdorp;
  • de zorg die u als mantelzorger verleent, is onbetaald en geen werk of vrijwilligerswerk;
  • de persoon aan wie u mantelzorg verleent, verblijft niet in een 24-uurswoonvoorziening;
  • u verleent gedurende een langere periode wekelijks intensieve zorg;
  • de zorg die u als mantelzorg verleent, valt niet onder de gebruikelijke zorg voor een partner of inwonend kind, zoals het doen van het huishouden of de administratie.

De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering 2020 loopt tot 1 november 2020. Later ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden voor de mantelzorgwaardering via www.incluzioleiderdorp.nl onder het thema 'mantelzorgondersteuning'. Heeft u geen beschikking over internet? Neem dan telefonisch contact op met Incluzio Leiderdorp op telefoonnummer 071-5413536.