Nieuwsbericht Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang

Gepubliceerd op: 30 september 2014 00:00

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft in zijn vergadering van 15 september 2014 besloten om de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet:

  • Exploitatie sportaccommodaties / zwembad en aanbieden sport- en beweegactiviteiten;
  • Exploitatie maatschappelijk vastgoed.

Het besluit en bijbehorende stukken zijn in te zien op www.raadleiderdorp.nl bij de vergaderstukken van de raad op 15 september 2014 agendapunt 7d. Wet markt en overheid en liggen ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van uw naam en adres en handtekening.