Nieuwsbericht Aanwijzing vuurwerkvrije gebieden jaarwisseling 2019-2020

Gepubliceerd op: 27 november 2019 08:05

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp heeft tijdens de collegevergadering op 19 november 2019 besloten om net als in voorgaande jaren gebieden aan te wijzen waar het niet is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling 2019-2020. Dit geldt voor:

- De Bloemerd;
- De Houtkamp;
- Het Doeshavengebied;
- Het gebied rond de Buitenhofvijver;
- Het Weteringpark (nieuw dit jaar).

Verder is het verboden om vuurwerk af te steken in een passage of een onderdoorgang; in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte; in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte en daar waar het vuurwerk hinder of overlast kan veroorzaken.
Ook is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan binnen een afstand van 250 meter, gerekend vanaf rietgedekte woningen (dit met uitzondering van het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk, dat op een afstand van minimaal 30 meter alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 m van de afsteekplaats ontbrandt).

Dit aanwijzingsbesluit is genomen om de geldende regels te verduidelijken en gevaarlijke situaties, schade en overlast alsmede de verstoring van en schade aan de natuur te beperken tijdens de jaarwisseling 2019-2020. Het besluit geldt van 31 december 2019 18:00 uur tot 1 januari 2020 02:00 uur. Gedurende de rest van het jaar is het Vuurwerkbesluit van kracht.