Nieuwsbericht Aanwijzingsbesluiten en wijziging APV

Gepubliceerd op: 20 december 2013 00:00

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij ter voorkomen van onregelmatigheden tijdens de komende jaarwisseling op grond van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) in de vergadering van 16 december de volgende 2 aanwijzingsbesluiten hebben genomen:

Besluit 1 – verbod op het nuttigen van alcohol

Gelet op artikel 2:48, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 2013;

Besluiten:

De volgende gebieden aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

1.1 Sportpark de Bloemerd met uitzondering van de terreinen van de daar gevestigde sportverenigingen;
1.2 De openbare parkeer- en speelgelegenheid nabij sport- en recreatiecentrum De Does, gelegen aan het Amaliaplein;
1.3 De Houtkamp;
1.4 De voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen;
1.5 Schoolpleinen en het direct daaraan grenzende openbare gebied;
1.6 Nabij sportgelegenheden en –hallen;
1.7 winkelcentra en het direct daaraan grenzende openbare gebied;
1.8 de door het college aangewezen JOP’S;
1.9 de locatie waar de kermis rond Koningsdag wordt gehouden;
1.10 Buitenhofvijver en het direct daaraan grenzende openbare gebied;
1.11 Buitenhoflaan ter hoogte van buurthuis de Buit;
1.12 Rosarium gelegen aan de Ockenrode;
1.13 trapveldje gelegen aan de Van der Marckstraat;
1.14 basketbalveldje gelegen aan de Roerdompstraat;
1.15 trapveldje gelegen aan de W. van Otterloostraat;
1.16 trapveldje gelegen aan het Nievaartpad;
1.17 trapveldje gelegen aan de Weidemolen;
1.18 trapveldje gelegen aan de Houtschans/Wilddreef;
1.19 Hubrechtsplein;
1.20 Park de Groene Schans, gelegen tussen Warmoesland, Zaalberg, Doeszijde en Windrust en het direct daaraan grenzende openbare gebied.

 

Besluit 2 – verbod op het afsteken van vuurwerk

Gelet op artikel 2:73, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 2013;

Besluiten:

 De volgende openbare gebieden aan te wijzen als gebied waar het verboden is om consumentenvuurwerk te bezigen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast:

1.1 op een voetpad, in een passage of een onderdoorgang;
1.2 in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte;
1.3 in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte;
1.4 daar waar zulks hinder of overlast kan veroorzaken (zie toelichting)

(Toelichting 1.4: Met name de Bloemerd, de Houtkamp en het gebied rond de Buitenhofvijver  zijn gebieden waar op voorhand van gezegd  kan worden dat het afsteken van vuurwerk hinder of overlast zal veroorzaken. Mede daarom zal de politie tijdens oud- en nieuw het afsteken van vuurwerk daar niet tolereren.)

 

 

Wijziging APV

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 16 december 2013, gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Drank- en Horecawet, het volgende besluit genomen:
-       De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 vast te stellen.

Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 wordt een afdeling ingevoegd, luidend:

AFDELING 8A

BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET
Hierin zijn  regels  gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging waaraan paracommerciële rechtspersonen zich  hebben te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank;
De wijziging treedt  in werking  op 31 december  2013