Nieuwsbericht Activiteiten Sportakkoord

Gepubliceerd op: 11 augustus 2021 12:10

 

 

Het is inmiddels 9 maanden geleden dat sportpartners, beweegpartners, maatschappelijke partners en gezondheidsaanbieders het Leiderdorps Sportakkoord sloten. Samen zetten zij zich in om meer inwoners van Leiderdorp blijvend te laten genieten van sport en bewegen. Een goed moment om een update te geven over de activiteiten die reeds vanuit het sportakkoord Leiderdorp hebben plaatsgevonden en de activiteiten die na de zomer starten! Zie hieronder een overzicht. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor een activiteit op www.mijnleiderdorp.nl. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Neem contact met ons op via sportakkoordleiderdorp@gmail.com.

 

Start na de zomer      
# Naam activiteit  Samenwerking tussen Start
1 Hockeyclinics Leiderdorpse
basisscholen
LSC Alecto en basisscholen Schooljaar 2021-2022
2 Sport en spelmaterialen voor
basisscholen
Incluzio Leiderdorp,
vakleerkrachten
bewegingsonderwijs en
basisscholen
September 2021
3 Sport en spel Zijlkwartier Incluzio Leiderdorp en buurtvereniging Zijlkwartier. September 2021
4 Beweegactiviteiten multicultureel Incluzio Leiderdorp, GGD/Centrum voor Jeugd en Gezin/Jeugd en Gezinsteam en GJT Meerburg. 3 september 2021
5 Samen Vitaal Clubhuis de Derde Helft en Incluzio Leiderdorp 22 september 2021
6 MQ-scan Basisscholen Leiderdorp, Incluzio Leiderdorp en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. September 2021 (gedurende schooljaar 2021-2022)
7 Freerunning voor kinderen met een beperking Incluzio Leiderdorp en GJT Meerbug 10 september 2021
8 Zaterdagochtend zwemgroep Sportfondsen Leiderdorp en Triatlon 'de Does'. September 2021
9 Pilot 4 buiten beweeglessen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel LSC Alecto en Clubhuis de Clubhuis de Derde Helft. Juni/ juli 2021

 

Reeds plaatsgevonden      
# Naam activiteit Samenwerking tussen Start
1 Schooltennis LTC de Munnik en Koningin Juliana School 14 juni 2021
2 BHV cursus LSC Alecto en Liethorp 2 juli 2021
3 Gesprek tussen partners in de Bloemerd en gemeente Leiderdorp over aspecten van veiligheid: verkeer, parkeren, verlichting en toezicht en handhaving Verschillende partners in de Bloemerd 9 juni 2021

 

Sportakkoord