Nieuwsbericht Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 02 december 2015 14:35

De samenwerkende gemeenten binnen Holland Rijnland willen dat de regionale kantorenmarkt weer gezond wordt. Hiervoor is in 2012 een regionale kantorenstrategie opgesteld. Hoewel de leegstand in Holland Rijnland licht daalt is er meer nodig om de kantorenmarkt weer gezond te maken. Ook de provincie Zuid-Holland vindt de ontwikkelingen op de kantorenmarkt zorgelijk en heeft Holland Rijnland verzocht haar kantorenstrategie te herzien. Hiervoor is een concept Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland opgesteld. Deze actualisatie betreft aanvullende afspraken bovenop de vigerende Kantorenstrategie Holland Rijnland 2012.

Voordat de Actualisatie Kantorenstrategie ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot 25 januari hun zienswijze over het concept Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Deze zienswijze kunt u sturen naar Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN in Leiden.

Het concept Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland ligt tot 25 januari tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. U vindt dit concept Kantorenstrategie ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Voor geïnteresseerden wordt 15 december een informatieavond gehouden bij DÉ PLEK, Kanaalpark 157 Leiden. Tijdens deze avond wordt het concept Actualisatie Kantorenstrategie toegelicht. Daarnaast verzorgt vastgoedadvieskantoor Jones Lang LaSalle (JLL) een presentatie over de ontwikkelingen op de kantorenmarkt en is er een presentatie over de Kantorenloods Leiden. Aanmelden en verdere informatie over deze bijeenkomst is beschikbaar op www.hollandrijnland.nl.