Nieuwsbericht Actualisering parkeerbeleid

Gepubliceerd op: 21 oktober 2015 13:45

De gemeente Leiderdorp is bezig met actualisering van het Parkeerbeleidsplan uit 2012. Ze wil het parkeerbeleid beter toesnijden op de huidige en toekomstige parkeersituatie. Zo wordt onder andere aandacht besteed aan de opkomst van oplaadpalen in de openbare ruimte. Ook wordt een nieuwe parkeernorm voor sociale huurwoningen aan het beleid toegevoegd. Vooruitlopend op vaststelling van het geactualiseerde parkeerbeleid heeft het college toegezegd dat bij parkeerberekeningen in lopende projecten de nieuwe norm voor sociale huurwoningen wordt gehanteerd. De actualisatie is naar verwachting begin 2016 gereed om te worden behandeld door de gemeenteraad.