Nieuwsbericht AED's in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 09 oktober 2019 09:40

Leiderdorp werkt aan een dekkend netwerkt van AED's. Een AED ofwel 'Automatische Externe Defibrillator' is een draagbaar toestel dat gebruikt kan worden voor een reanimatie bij iemand met een hartstilstand. In Leiderdorp zijn ten minste 11 AED's nodig, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er al vijf AED's, in verschillende gebieden in het dorp. Wij willen inwoners helpen om ook in de overige gebieden AED's te plaatsen.


Op de overzichtskaart op www.leiderdorp.nl/AED is aangegeven in welke gebieden reeds een 24/7 AED aanwezig is (groen) en in welke gebieden een 24/7 AED nodig is (oranje). De kaart is hier digitaal te raadplegen.


Hoe werkt het?
U kunt een bedrag van maximaal € 500,00 ontvangen als tegemoetkoming voor het ophangen van een eerste AED in een oranje gebied. Deze AED dient 24/7 beschikbaar te zijn in een gebied dat nog niet voorzien is van een AED (oranje gebied). Wij kunnen deze tegemoetkoming alleen aan het eerste initiatief in een gebied geven. Kijk op www.leiderdorp.nl/aed voor meer informatie.
U kunt uw initiatief aanmelden via mail: info@leiderdorp.nl o.v.v. AED. Geef daarbij aan waarom en waar u een AED wilt plaatsen, een kostenspecificatie en een planning.