Nieuwsbericht Afronding werkzaamheden 2017 Persant Snoepweg

Gepubliceerd op: 14 november 2017 10:20

Het grootste gedeelte de werkzaamheden aan de Persant Snoepweg zijn achter de rug voor dit jaar. Op dit moment zijn wij nog bezig met de afrondende werkzaamheden:

  • aan het wegdeel tussen de Engelendaal en de rotonde Simon Smitweg, zoals bestratingswerkzaamheden rondom de Texaco en bushaltes. Deze werkzaamheden zijn eind deze week afgerond;
  • aan het wegdeel tussen rotonde Simon Smitweg en de Munnikkenbrug, waar wij in de bermen grasbetonstroken aanleggen. Deze werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.

Dit jaar zijn er geen nachtafsluitingen meer.

Voorbereiding 2018
In de eerste week van december starten de voorbereidende werkzaamheden aan de kruising Acacialaan – Persant Snoepweg. De weg blijft in twee richtingen open en de werkzaamheden hebben beperkte impact op het verkeer en veroorzaken minimale hinder.
Tussen 16 januari en 29 maart 2018 worden de drie kruisingen aangepakt. Een week voor de start van de werkzaamheden van 2018 maken we de planning bekend via Gemeente aan Huis en social media.