Nieuwsbericht Afsluiting viaduct Ericalaan/Mauritssingel

Gepubliceerd op: 14 maart 2012 00:00

Afsluiting viaduct Ericalaan/Mauritssingel

Het viaduct van rijksweg A4 aan de Ericlaan/Mauritssingel wordt gesloopt en in verband met een veilige en snelle sloop hebben burgemeester en wethouders een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

  • het afsluiten voor alle verkeer van het viaduct Ericalaan/Mauritssingel;
  • het instellen van een parkeerverbod voor een deel van de Hoofdstraat, en Hoogmadeseweg;
  • het toestaan van parkeren half op het trottoir op een deel van de Hoofdstraat en
  • het instellen van een vrachtwagenverbod op de Hoofdstraat tussen Willem de Zwijgerlaan en Resedastraat.

De maatregelen zijn vanaf 23 april tot uiterlijk 2 juli 2012 van kracht. Vanwege de aard van de werkzaamheden is het niet mogelijk om voor voetgangers en   brom-/fietsers een route over het bouwterrein aan te leggen. Daardoor moeten ook zij  gebruik maken van de omleidingsroute via de Hoofdstraat.

Vrachtwagens van het bedrijf Vliko zullen gedurende deze periode gebruik maken van de bouwweg parallel aan de A4 tussen Mauritssingel en provinciale weg N446. Alle overige vrachtverkeer met een bestemming in de Oranjewijk, 't Heerlijk Recht en Achthoven moeten gebruik maken van de route via Koudekerk. De omleidingsroutes voor alle verkeer zullen met de bekende gele borden worden aangegeven.

Inzage
Het verkeersbesluit ligt ter inzage vanaf woensdag 14 maart tot en met 25 april 2012 in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 26 april 2012. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Indien onverwijlde spoed dit vereist kunnen belanghebbenden ook, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.