Nieuwsbericht Afsteken en opruimen van vuurwerk

Gepubliceerd op: 30 december 2018 15:10

Houd rekening met elkaar en maak er een mooi feest van!

Regels voor het afsteken van vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur.
Op plekken waar het afsteken van vuurwerk gevaar, hinder of overlast zal veroorzaken, is afsteken van vuurwerk verboden. Dit geldt in elk geval voor:

 • de Bloemerd, de Houtkamp, de Doeshaven en het gebied rond de Buitenhofvijver;
 • daarnaast is het verboden vuurwerk te bezigen in een passage of een onderdoorgang; in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte;
 • in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte en daar waar zulks hinder of overlast kan veroorzaken;
 • er mag geen vuurwerk worden afgestoken binnen een afstand van 250 meter van rieten daken, met uitzondering van het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk, dat op een afstand van minimaal 30 meter alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats ontbrandt.

Kijk hier voor het Aanwijzingsbesluit en het collegebesluit.

De voetbalkooi aan het Nievaartpad is gesloten tijdens 31 december en 1 januari.

Regels voor het kopen van vuurwerk
Net als voorgaande jaren kan op 3 werkdagen vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen in 2018 zijn 28, 29 en 31 december. U mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning, te herkennen aan een bordje met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden'. Kijk voor een compleet overzicht van regels op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/.

Optreden tegen illegaal vuurwerk
De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk en mensen die illegaal vuurwerk gebruiken. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Veilig afsteken
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen met een vuurwerkbril. Steekt u vuurwerk af volgens de gebruiksaanwijzing, dan heeft u minder kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Om de kans op letselschade te verminderen geldt vanaf 2015 een verbod op verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen.

 • Draag een vuurwerkbril – ook als je geen vuurwerk afsteekt;
 • Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker;
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Een vuurwerkklem of lanceerinrichting gebruiken kan ook. Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan. Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
 • Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter;
 • Steek geen vuurwerk af vanuit je hand;
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af;
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan;
 • Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp

Let op de omgeving

 • Let op omstanders (mens en dier);
 • Let op de windrichting.

Kijk voor meer tips op www.4vuurwerkveilig.nl.

Opruimen van vuurwerkresten
Helpt u dit jaar ook samen met uw buren mee om de straten weer schoon te maken?
Veel inwoners van Leiderdorp maken op 1 januari de straten schoon van vuurwerkafval. Het vuurwerkafval kunt u in gewone vuilniszakken doen. U kunt na het opruimen de zakken met vuurwerkafval naar de milieustraat brengen of in uw grijze minicontainer doen.
Wanneer u het vuurwerkafval in zakken op 9 januari, bij de inzamelpunten tijdens de kerstbomeninzameling of bij de milieustraat, inlevert ontvangt u 0,50 cent per zak.


Wilt u niets van het gemeentenieuws missen? Neem dan een abonnement op onze nieuwsbrief via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief.