Nieuwsbericht Afsteken en opruimen van vuurwerk

Gepubliceerd op: 20 december 2019 15:00

Houd rekening met elkaar en maak er een mooi feest van!


Regels voor het afsteken van vuurwerk

Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur. Op plekken waar het afsteken van vuurwerk gevaar, hinder of overlast zal veroorzaken, is afsteken van vuurwerk verboden. Dit geldt in elk geval voor de volgende locaties:

 • de Bloemerd, de Houtkamp, de Doeshaven en het gebied rond de Buitenhofvijver en het Weteringpark (nieuw dit jaar)
 • in een passage of een onderdoorgang, in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte
 • in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte en daar waar het vuurwerk hinder of overlast kan veroorzaken
 • binnen een afstand van 250 meter, gerekend vanaf rietgedekte woningen
  (Er geldt een uitzondering voor het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk, dat op een afstand van minimaal 30 meter alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 m van de afsteekplaats ontbrandt).

Regels voor het kopen van vuurwerk

Net als voorgaande jaren kan op 3 werkdagen vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen in 2019 zijn 28, 30 en 31 december. Op zondag 29 december kan geen vuurwerk worden gekocht. U mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning. Die zijn te herkennen aan een bordje met de tekst 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden'. Kijk voor een compleet overzicht van regels op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/.

Optreden tegen illegaal vuurwerk

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk en mensen die illegaal vuurwerk gebruiken. De politie reageert snel op meldingen van inwoners over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Veilig afsteken

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen met een vuurwerkbril. Steekt u vuurwerk af volgens de gebruiksaanwijzing, dan heeft u minder kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Let bij het afsteken van vuurwerk ook op de omgeving, let op omstanders (mens en dier) en let op de windrichting. Meer tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op www.veiligheid.nl

Houdt u een oogje in het zeil?

Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Elk jaar is de schade door vernielingen aan materialen in onze gemeente groot, zoals aan bloembakken en bankjes. Het schadebedrag kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij de vernielingen te verminderen door een goedemix van handhaving, preventie en communicatie. Het schadebedrag verhalen wij direct op de veroorzakers. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig. Ziet u vernielingen op straat? Bel dan direct 112; de politie kan dan de daders op heterdaad aanhouden. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Het melden van (vuurwerk)overlast heeft altijd zin! Als door de drukte niet direct actie kan worden ondernomen, helpt het zeker bij nader onderzoek of om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn.

Pas op met wensballonnen

In de feestmaand december komen ze veelvuldig voor: de wensballonnen. Het gebruik van de wensballon is toegestaan maar Brandweer Hollands Midden raadt het gebruik ervan af. Wensballonnen kunnen brand veroorzaken. Het zijn namelijk ongeleide projectielen en eenmaal opgelaten heeft men er geen invloed meer op. De wensballon is een fragiel object dat snel kan scheuren of door de invloed van wind als open vuur op ongewenste plaatsen terecht kan komen.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft een aantal strikte regels verbonden aan het oplaten van wensballonnen. De wensballon mag niet opgelaten worden

 • bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Dit betekent dat hoogstens de bladeren ritselen door de wind! Windkracht 1 of 2 komt bijna niet voor in Nederland. Het aantal momenten waarop het is toegestaan om een wensballon op te laten is dus zeer beperkt (max. 18 dagen per jaar).
 • bij regen of zeer vochtige lucht (bijvoorbeeld mist).
 • in een periode van droogte.
 • door personen jonger dan 18 jaar.
 • binnen een straal van 15 kilometer van (zweef)vliegvelden. Schiphol ligt niet in onze veiligheidsregio maar een straal van 15 kilometer rondom dit vliegveld beslaat wel een deel van de regio.
 • wanneer er een object aan wordt bevestigd anders dan een door de importeur bijgeleverde kaart. De kaarten van de importeur moeten aan een aantal strenge veiligheidsregels voldoen. Wanneer u zelf een kaart of een ander object bevestigd aan de ballon is deze mogelijk niet veilig.
 • wanneer het papier van de ballon beschadigd is.
 • in de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen, etc.).

Tevens wordt aanbevolen om

 • de ballon met twee mensen op te laten.
 • een wachttijd van 1,5 tot 2 minuten in acht te nemen alvorens de ballon na aansteken los te laten. (De wachttijd is afhankelijk van het type ballon.)
 • de ballon zo lang mogelijk na te kijken, zodat bij gevaar nog kan worden ingegrepen.

Ook dient u er bij de aanschaf van een wensballon op te letten dat deze voldoet aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Zie www.nvwa.nl

Opruimen van vuurwerkresten

Helpt u dit jaar ook samen met uw buren mee om de straten weer schoon te maken? Veel inwoners van Leiderdorp maken op 1 januari de straten schoon van vuurwerkafval. Het vuurwerkafval kunt u in gewone vuilniszakken doen. U kunt na het opruimen de zakken met vuurwerkafval naar de milieustraat brengen of in uw grijze minicontainer doen. Wanneer u het vuurwerkafval in zakken op 8 januari bij de inzamelpunten tijdens de kerstbomeninzameling of bij de milieustraat inlevert, ontvangt u 0,50 cent per zak.