Nieuwsbericht Afvalstoffenverordening ter inspraak

Gepubliceerd op: 27 maart 2018 11:10

De Wet milieubeheer stelt gemeenten verplicht een afvalstoffenverordening te hebben. Eind 2015 heeft de VNG een nieuwe modelverordening opgesteld die is afgestemd op de
nieuwe praktijk van inzamelen en meer mogelijkheden biedt voor doelmatig afvalbeheer (afvalscheiding). Belangrijkste wijziging is het verplaatsen van enkele bevoegdheden naar
het college, waaronder het stellen van regels inzake de inzamelfrequentie.

Naast de nieuwe Afvalstoffenverordening is ook het bijbehorende Uitvoeringsbesluit herzien. Verouderde informatie is geactualiseerd en daarnaast zijn enkele aanvullingen gedaan, waaronder het toevoegen van het acceptatiebeleid milieustraat.

Het vaststellen van de Afvalstoffenverordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit is een bevoegdheid van het college.

Onderdeel van de actualisatie van de Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit is een inspraakprocedure.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart besloten de concept-Afvalstoffenverordening 2018 en het concept Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2018 vrij te geven voor inspraak. De inspraakperiode is tot en met woensdag 9 mei. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode per email reageren via e-mailadres: info@leiderdorp.nl ter attentie van Marco van Kampen.