Nieuwsbericht Afvalverwerker Vliko vertrekt uit Leiderdorp

Gepubliceerd op: 12 februari 2014 00:00

Herbert 2013

Vier vragen aan wethouder Herbert Zilverentant

Afvalrecyclingbedrijf Vliko B.V. verhuist over enkele jaren van de Leiderdorpse Achthovenerweg naar bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. De gemeente koopt de grond en de gebouwen die Vliko achterlaat. Afgelopen maandag 3 februari gaf de gemeenteraad daarvoor het groene licht. Daarmee komt het doel van de gemeente dichterbij: verkleining van bedrijventerrein Lage Zijde en meer groen in de polder. Aanleiding  voor een aantal vragen aan Herbert Zilverentant, wethouder polders en Groene Hart.

Waarom wil de gemeente dat Vliko verhuist?

Vliko is een prachtig bedrijf, maar het zit op de verkeerde plek. De Achthovenerweg is te smal voor de aan- en afrijdende vrachtwagens en het vrachtverkeer zorgt ook voor overlast bij de bewoners van Leiderdorp en Koudekerk aan den Rijn . Bovendien kan het bedrijf op de huidige locatie niet meer doorgroeien. De nieuwe plek biedt daarvoor meer mogelijkheden.

Wat komt er op de plek van Vliko?

Dit stuk van het bedrijventerrein gaan we weer ‘teruggeven’ aan de polder en groen inrichten. Het bedrijventerrein wordt dus kleiner. En we willen het bedrijventerrein ook herstructureren. Dat hebben we afgesproken met onze partners in de Oude Rijnzone. De Oude Rijnzone is een samenwerkingsverband van gemeenten langs de Oude Rijn en de provincie Zuid-Holland.

Wie betaalt de aankoop van de grond van Vliko?

De verplaatsing van Vliko en de herstructurering van Lage Zijde worden betaald uit het investeringsfonds van de Oude Rijnzone. Dit fonds is opgericht om het gebied langs de Oude Rijn een grondige opknapbeurt te geven zodat het aantrekkelijk blijft voor bewoners en ondernemers. Ook het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) draagt bij in het investeringsfonds.

Heeft de gemeente nog meer plannen voor de Polder Achthoven?

Ja. We willen graag dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in hun directe omgeving. Daarom zorgen we voor meer recreatieve fiets- en wandelverbindingen. Zo gaan we de Ruigekade opknappen. Daar maken we een fietspad van en aan de kant van de Achthovenerpolder komt een nieuw wandelpad. Een natuurvriendelijke oever, nieuwe ‘natte’ natuur, informatiepanelen en rustplekken moeten deze route aantrekkelijker maken voor de recreant. We voeren dit plan samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland uit.

Ander actiepunt is om het A4-informatiecentrum in de Bospolder om te vormen tot een Groene Hartcentrum. We zijn nu bezig met het uitwerken van ideeën voor dit centrum.

Lees ook "Gemeenteraad stemt in met koopovereenkomst Vliko".