Nieuwsbericht Afwijking bestemmingsplan

Gepubliceerd op: 26 juli 2017 10:40

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 18 juli vergunning verleend aan Did Vastgoedontwikkeling / Vink bouw om af te wijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarmee is de basis gelegd om vergunning af te geven voor het bouwen van ca. 181 woningen op de voormalige ROC-locatie aan de Leidsedreef 4 – 6.
Het voornemen om hiertoe te besluiten heeft dit voorjaar ter inzage gelegen. Een aantal bewoners van Driegatenbrug heeft zienswijzen ingediend. Het college heeft in reactie daarop een nota van zienswijzen geschreven. Met name de hoogte van 72 meter voor de woontoren stuit op bezwaren. Alles afwegende vormden de ingebrachte zienswijzen geen aanleiding om de plannen te wijzigen. Klik hier voor de officiële bekendmaking met beroepsmogelijkheden voor wie reeds zienswijzen hebben ingediend.