Nieuwsbericht Agenda Politiek Forum 13 mei 2019

Gepubliceerd op: 08 mei 2019 09:45

Start om 20.00 uur


• Rekenkamerrapport Digitale Veiligheid
• Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2023
• Evaluatie integraal verkeer- en vervoersplan (IVVP) als input voor nieuw mobiliteitsplan
• Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
• Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2019
• Accountant benoeming 2019-2021
• Motie 36 PvdA-D66 Jeugdgemeenteraad stand van zaken brief van het college 190308
• Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Aansluiting Openbaar Nachtnet 4 maart 2019 brief van het college 190325

De volledige agenda vindt u hier.