Nieuwsbericht Agenda Politiek Forum 24 juni 2019

Gepubliceerd op: 19 juni 2019 09:55

Maandag 24 juni bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de vergadering van het Politiek Forum.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Hoofdstraat
• Gebiedsvisie Baanderij
• Zienswijze regionaal risicoprofiel VRHM
• 1e bestuursrapportage
• Financiële Kadernota 2020-2023

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.