Nieuwsbericht Agenda vergadering Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Gepubliceerd op: 18 mei 2011 00:00

Op 27 mei 2011 behandelt de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaken openbaar:

 15.45 uur: het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot vrijstelling van de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 door toewijzing van een drietal koopzondagen;
16.30 uur: het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot niet verstrekken van gevraagde informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 in Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.