Nieuwsbericht Algemene decoratie 2012

Gepubliceerd op: 27 april 2012 00:00

Ter gelegenheid van de Algemene Decoratie op 27 april zijn zeven inwoners van Leiderdorp gedecoreerd. Drie van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en vier tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de Koninklijke Onderscheiding uur uit handen van burgemeester L.M. Driessen – Jansen in het gemeentehuis.

Dit zijn: 

Mevrouw C.M. Briejer   - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Briejer ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor het feit dat zij, naast haar fulltime baan, de afgelopen 25 jaar inzet heeft getoond voor de kwaliteitsverbetering, kennisvermeerdering en borging van het beroep van de Nederlandse apothekersassistent en de farmaceutische zorg in Nederland. Ook heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de opleiding Farmaceutisch consulent en was zij voortrekker van het kwaliteitsregister voor openbare apothekersassistenten. Zij is sinds de oprichting in 1986 bestuurslid en vanaf het jaar 2000 voorzitter van de Stichting Optima Farma, de beroepsorganisatie voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers.  

Mevrouw S.P.M. de Vriend-Develing - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw de Vriend is al vele jaren actief als vrijwilliger voor Parochie de Menswording/De Goede Herder in Leiderdorp, waar zij de enveloppen verzorgt en rondbrengt voor de Kerkbalans. Samen met haar collega is zij “zorgkoster", zij maakt het rooster voor de vieringen voor communie en eucharistie. Ook is zij een van de drie redactieleden van de Nieuwsbrief die 1 x per 3 weken uitkomt. Mevrouw de Vriend-Develing maakt deel uit van de werkgroep pastoraat in het Rijnlands ziekenhuis en is zij bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen. Daarnaast verzorgt zij de afgelopen 10 jaar vrienden en kennissen en al 14 jaar 1 dag per week haar kleinkinderen.

De heer J.J.C. Karres - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Karres heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt op diverse terreinen van de samenleving. Zo is hij sinds 1994 actief voor hockeyclub Alecto en vanaf  2005 secretaris van de Stichting Servicepunt Sport en Bewegen. Ook is hij sinds 2009 voorzitter van het district Zuid-Holland van de KNHB. Daarnaast heeft hij diverse functies vervuld voor de Stichting Schoolbegeleidingsdienst Rijnland (1983 - heden) en is hij voorzitter van de Wmo adviesraad (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de gemeente Leiderdorp. In 2008 is mede door de actie "19 miljoen NEE" van de heer Karres de gemeentelijke bijdrage aan de reconstructie van de A4 tunnelbak met € 10 miljoen verlaagd.

Mevrouw drs. B.W. Linskens-van de Pol - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw  B.W. Linskens-van de Pol krijgt de Koninklijke onderscheiding voor haar activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed.  Mevrouw Linskens maakt zich gedurende een lange periode verdienstelijk voor de samenleving (1983 - heden). Zo is zij sinds 1990 bestuurslid van de Stichting Oude Hollandse Kerken en vanaf 2000 secretaris van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland. Daarnaast is zij onder andere redacteur van het tijdschrift Heemschut (2005 - heden). Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan, met name op het gebied van religieus erfgoed. 

De heer J.L.H. van Polanen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer van Polanen heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de plaatselijke samenleving. Hij is vrijwilliger voor Parochie De Goede Herder in Leiderdorp (1989 - heden) en voor buurtvereniging Zijlkwartier in Leiderdorp (1990 - 2011). Hij geeft leiding aan de (jeugd)timmer en figuurzaagclub, begeleidt kinderen bij het jaarlijkse kinderuitstapje en doet vrijwilligerswerk op Koninginnedag. Ook is hij voor Philadelphia buschauffeur op de electrobus van Nieuw Buitenzorg in Leiderdorp (2003 - heden). Hij heeft bijdragen aan de oprichting van de Leiderdorpse Reddingsbrigade. Van 1988 tot 2006 was hij actief voor VluchtelingenWerk Zuid-Holland en heeft hij geholpen bij het verhuizen van vluchtelingen.

De heer T. Spelt - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Spelt krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele activiteiten voor de Leiderdorpse samenleving. Hij is in diverse functies actief voor de Protestantse gemeente Hoogmade - Rijpwetering c.a. (1986 - heden) en hij is vrijwilliger voor verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp (1979 -1994 en 2006 - heden). Wekelijks bezoekt hij 2 uur een vaste bewoner die hij meeneemt naar het “mannencafe”. Van 1986-1998 is hij lid van de kerkenraad geweest waar hij vooral diaconaal werk deed. Na zijn terugtreden uit de kerkenraad is hij de bezoeken aan ouderen en zieken tot op de dag van vandaag blijven doe.

Mevrouw J.W. de Groot-Verheij - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw de Groot zet zich sinds jaar en dag in voor de (muzikale) jongeren in Leiderdorp. Ze is medeoprichtster van een aantal koren ook maakt zij zich sterk voor de gehandicapte medemens door actief de stichting Jespa steunen. Zij heeft zich van 1980 tot 2004 ingezet voor het jongerenkoor. Voor de Stichting Jespa Leiderdorp verzorgt zij samen met haar man de jaarlijkse play-back shows, zorgt voor de muziek en zit in de jury. Zij was/is onder andere dirigent van diverse koren, zoals het jongerenkoor van de Menswordingskerk (1990 - 2004), Kinderkoor de Rijnzangertjes / Alles Kids, (2004-heden) Popkoor Songs2Sing (2004 - heden) en Kinderkoor de Let's Sing (2008 - heden).

Algemene decoratie 2012

Foto: Joop Wesseling

Van links naar rechts:
de heer J.L.H. van Polanen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw drs. B.W. Linskens, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw S.P.M. de Vriend-Develing, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
burgemeester Laila Driessen
de heer J.J.C. Karres, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw J.W. de Groot-Verheij, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw C.M. Briejer, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
de heer T. Spelt, Lid in de Orde van Oranje-Nassau