Nieuwsbericht Algemene Decoratie Leiderdorp 2017

Gepubliceerd op: 26 april 2017 11:40

Ter gelegenheid van de Algemene Decoratie op woensdag 26 april zijn vijf inwoners van Leiderdorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier van hen kregen deze Koninklijke Onderscheiding om 10.00 uur opgespeld door burgemeester L.M. Driessen–Jansen in het gemeentehuis.

Mevrouw M. A. T. Kathmann
Vanaf 1978 is mevrouw Kathmann een zeer toegewijd natuurgids, docent van de cursus natuurgidsen en docent van de cursus jeugdnatuurbegeleiders bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Ook als medewerker Natuur & Milieu Educatie bij de gemeente Leiden weet mevrouw Kathmann sinds 1982, ondanks bezuinigingen, steeds vernieuwende projecten te bedenken met de mogelijkheden die er zijn. Vaak ver buiten haar reguliere werktijden om. Tevens is mevrouw Kathmann vanaf 2004 centraal coördinator, trainer, docent en tuinvrijwilliger voor de Vereniging Leidsche Schooltuinen (VLS). Alwaar haar grote kennis van zaken, zowel biologisch-inhoudelijk als organisatorisch opvallen.
Vanaf 2011 is zij Consulent speelnatuur en workshopleider Groene schoolpleinen bij de Stichting Springzaad.
Hiernaast zet mevrouw Kathmann zich vanaf 1977 ook jarenlang in voor diverse (burger)initiatieven zoals voor de Nationale Buitenspeeldag, IVN activiteiten in de gemeente Leiderdorp, Klankbordgroep Polderpark Cronesteyn, Groenoverleg Leiderdorp en is 'IVN Moestuinexpert' in de educatieve filmpjes van de moestuintjesactie van Albert Heyn.
Daarom ontving mevrouw Kathmann de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. van Amsterdam-Hogervorst
Mevrouw Van Amsterdam-Hogervorst is vanaf 1977 een zeer toegewijd mantelzorger in Verpleeghuis Leythenrode. Zij bezoekt wekelijks een bewoonster en maakt uitstapjes met haar, begeleidt haar naar de verschillende activiteiten en helpt haar bij de algemene dagelijkse levensbehoeften.
Ook als vrijwilliger bij trimloopclub NL..ML zet mevrouw Van Amsterdam-Hogervorst zich sinds 1987 in. Mevrouw Van Amsterdam-Hogervorst helpt onder andere bij het uitzetten van de routes over verschillende afstanden, doet de inkopen en de financiële administratie.
Tevens is mevrouw Van Amsterdam- Hogervorst vanaf 1985 collectant voor de Nederlandse Hartstichting. Zij zet zich belangeloos in voor de strijd tegen hart- en vaatziekten bijvoorbeeld door het organiseren van fondsenwervende activiteiten (zoals de landelijke collecte en voorlichtingsactiviteiten). Ook verleent mevrouw Hogervorst vaak haar medewerking aan andere collectes zoals voor het Anjerfonds, de Nierstichting en Jantje Beton wanneer zich daarvoor te weinig collectanten aanmelden. Daarom ontving mevrouw Van Amsterdam-Hogervorst de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen.

De heer H. Kerkhoven
De heer Kerkhoven is in de periode van juli 1976 tot juli 2016 als vrijwilliger voor Voetbalvereniging RCL actief geweest. Hij startte met het schrijven van het clubblad met als gevolg dat hij het clubblad ook helemaal verzorgde. Hij was jeugdvoorzitter, trainer, sponsorwerver, voorzitter van de supportersvereniging, tuinman en kassier. Hij onderhield de tribune en het verdere complex van RCL en was teamleider.
Voor de Stichting Schooltuinen De Sterrekers Leiderdorp onderhoudt de heer Kerkhoven vanaf januari 2005 tot heden het grote moestuincomplex. Voor het schooltuinseizoen, dat start in april, is hij al betrokken bij de voorbereidingen van het tuincomplex. De algemene onderhoudswerkzaamheden gedurende het schooltuinseizoen lopen door tot half oktober. Dan schoffelt en wiedt de heer Kerkhoven het onkruid. In bovengenoemde periode, van januari 2005 tot oktober 2014, begeleidde de heer Kerkhoven eveneens groep 6 van de Leiderdorpse basisscholen bij hun tuinwerkzaamheden. Daarom ontving de heer Kerkhoven de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen.

Mevrouw M. van der Vlies- Rotmensen
Van 1963 tot 1988 is mevrouw Van der Vlies-Rotmensen werkzaam geweest bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. In opdracht van het bestuur heeft zij een EHBO-cursus gedaan. Als een van de beste cursisten slaagde zij in 1964.
In 1984 is mevrouw Van der Vlies-Rotmensen gestart met de opleiding tot kaderinstructeur EHBO waarvoor zij in 1988 examen heeft gedaan. Daarna is ze gestart met lesgeven op de verpleegstersopleiding op Nieuweroord in Leiden, school Poelweide en later in het ROC. Zij gaf les aan een aantal klassen en leraren. Ook bij het Da Vinci-college en het Hoogheemraadschap Rijnland gaf zij EHBO- en BHV-les. Later ook bij medewerkers van Zwembad De Does en het politiekorps. Bij vele verenigingen in Leiderdorp heeft zij les gegeven. Onder andere bij EHBO vereniging Leiderdorp, Bridge club Leiderdorp, Kinderkring, Schooltuinen, IJs- en skeelerclub Leiderdorp. Ook heeft zij een aantal jaren examens afgenomen bij leerlingen van tal van bassischolen in Leiderdorp.
Zij is ruim 30 jaar kaderinstructrice. Ook heeft zij in 2014 een gouden speld ontvangen voor haar
50 jaar EHBO-lid.
Daarom ontving mevrouw Van der Vlies-Rotmensen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen.
(Deze onderscheiding wordt op een nog nader te bepalen moment opgespeld).

De heer W.A.M. Vreeburg
Van 1965 tot heden is de heer Vreeburg vrijwilliger in diverse functies bij Tafeltennisvereniging DOCOS:
1965 - 1969 Eerste redacteur clubblad Looping Driver
1969 - 1972 Bestuurslid Jeugdzaken
1977 - 1981 Penningmeester
2006 - 2016 Voorzitter
2015 - heden Voorzitter Club 50, vrienden van Docos Tafeltennis
2016 - heden Erevoorzitter van Docos Tafeltennis
In 2001 tot 2011 heeft de heer Vreeburg zitting gehad in het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp, een samenwerkingsverband van de vier openbare scholen. Hij heeft zich in die periode geheel belangeloos ingezet voor een sterk en onafhankelijk openbaar onderwijs in de gemeente Leiderdorp. De heer Vreeburg had in zijn bestuursfunctie een duidelijke meerwaarde door zijn onderwijskundige achtergrond als docent Economie aan de Haagse Hogeschool.
Van 2013 tot heden is de heer Vreeburg "taalmaatje" via Stichting GildeSamenSpraak Leiden. Dit houdt in dat hij deelnemers in dit project begeleidt bij het beter spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Hij heeft een aantal mensen begeleid uit China, Brazilië en Ghana.
Daarnaast is de heer Vreebrug beleidsmaker bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Hij is Lid van de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen de Nederlandse Tafeltennisbond, op de functiezetel Opleidingen. Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de NTTB zodat trainers, toernooileiders en scheidsrechters goed worden opgeleid. Daarom ontving de heer Vreeburg de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Algemene Decoratie 2017

Van links naar rechts: De heer Romeijn (gemeentesecretaris), de heer Kerkhoven, wethouder Beekhuizen, mevrouw van Amsterdam - Hogervorst, wethouder McDaniel, Burgemeester Driessen-Jansen, wethouder Wassenaar, mevrouw Kathmann, wethouder Gardeniers, de heer Vreeburg