Nieuwsbericht Algemene Plaatselijke Verordening 2013

Gepubliceerd op: 26 juni 2013 00:00

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 juni 2013 de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 vastgesteld. Onder andere de volgende artikelen zijn gewijzigd of toegevoegd:

  • uitritvergunning (art 2:12, melding gewijzigd in vergunningvoorschrift )
  • meldingsplicht voor het plaatsen van containers op de openbare weg voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden (wijziging art. 2:10)
  • ontsierende reclame-uitingen aan gebouwen en op landerijen (art 4:15 verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame-uitingen uitgebreid met ontsierende uitingen)
  • geprepareerde tassenverbod ( art.  2:44, uitgebreid met verbod aanwezig hebben van   diefstal vergemakkelijkende voorwerpen)
  • gebiedsontzegging overlastgevers, ( art. 2:46, bevoegdheid burgemeester tot gebiedsaanwijzing en individuele gebiedsontzegging in geval van aanhoudende overlast en verstoren openbare orde in de woon- en leefomgeving)
  • artikel 2:74, uitgebreid met bevoegdheid burgemeester gebieden aan te wijzen waar handel in en gebruik van drugs is verboden
  • art. 5.12, 5.12A,  wijziging verbod fietswrakken en weesfietsen op of aan de openbare weg
  • art.1:3, wijziging minimale aanvraagtermijn van 3 tot 8 weken voor meer  omgevingsgevoelige vergunningaanvragen.

De Algemene Plaatselijke Verordening 2013 treedt in werking op 1 juli 2013. De Algemene Plaatselijke Verordening 2010 wordt op1 juli 2013 ingetrokken.De verordening ligt gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het  gemeentehuis. Tegen betaling van leges kan op verzoek een afschrift van de verordening worden verkregen.

Kijkt u hier voor de stukken van de raad van10 juni.
Klikt u hier voor de APV 2013