Nieuwsbericht Algemene Plaatselijke Verordeningen

Gepubliceerd op: 11 juni 2013 00:00

Naast de omgevingsvergunningen, bestaan er nog een aantal vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Voor het houden van een evenement is een vergunning nodig van de gemeente:

Voorbeeld van een vergunningplichtig evenement:

  • Als een evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en indien die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt (o.a. van belang i.v.m. brandveiligheid indien het een tent of een gebouw betreft).
  • Als er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt (zie "alcohol tijdelijk schenken, ontheffing").
  • Voor (levende) muziek of geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.
  • Als er plaatsing van een toiletwagen (i.v.m. afvoer) nodig is.
  • Als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

Legeskosten kleinschalige evenementen:  Euro 33,86
Legeskosten grootschalige evenementen zoals circus, kermis, braderie: Euro 733,01
(zie legesverordening 2013) 

Voor het organiseren van een braderie op gemeentegrond moet precariorecht worden betaald.

Precario per circus of per kermis  : Euro 494,40 .
Precario per braderie  : Euro 332,7

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013

Belangrijkste wijzigingen APV verordening 2013

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010