Nieuwsbericht Andere inrichting, andere regels

Gepubliceerd op: 18 februari 2015 10:55

De Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en een deel van de Vronkenlaan kregen vorig jaar een nieuwe inrichting. Op deze route geldt nu een maximumsnelheid van 30 km per uur. Doel hiervan is het gebied rondom de nieuwe scholen verkeersveiliger te maken en sluipverkeer via de Van der Marckstraat tegen te gaan. Met de herinrichting gelden andere verkeersregels. Veel weggebruikers moeten daar nog aan wennen. In dit artikel zetten we op een rij wat van u wordt verwacht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en een deel van de Vronkenlaan vorig jaar aangewezen als erftoegangsweg. Op een erftoegangsweg is de maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer 30 km per uur. Alle verkeer maakt gebruik van dezelfde rijbaan, behalve voetgangers. Die houden hun eigen plek, op het trottoir.

Verblijfsgebied

Om duidelijk te maken dat verschillende weggebruikers vaker elkaars pad zullen kruisen, is de route heringericht. Er is nu sprake van een verblijfsgebied: een aaneenschakeling van erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km per uur, waar doorgaand verkeer minder belangrijk is.

Duurzaam veilig

De herinrichting is uitgevoerd volgens de principes van het verkeersprogramma Duurzaam veilig, dat overal in Nederland wordt toegepast. Basisprincipe is de openbare ruimte zo in te richten dat verkeersdeelnemers in één oogopslag zien hoe ze zich moeten gedragen en welke regels er gelden.

Geen borden meer

Alle aanwijzingen en borden die verplichten tot het geven van voorrang, zijn weggehaald. Deze verkeersborden horen namelijk niet in een verblijfsgebied. Verwijdering zorgt voor een verlaging van de snelheid van het verkeer bij de kruisingen. Bestuurders moeten nu immers extra goed opletten of zij voorrang moeten verlenen dan wel voorrang horen te krijgen.

laan van poelgeest

Bestuurders van rechts hebben voorrang

Staan er geen verkeersborden om de voorrang te regelen, dan geldt de regel: voorrang aan alle bestuurders van rechts. Dit geldt dus ook voor bromfietsers, fietsersen bestuurders van scootmobielen die gebruik maken van de rijbaan. De scootmobiel op het trottoir volgt de regels voor voetgangers.

 

Geen zebra’s

Voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) horen ook niet thuis in een verblijfsgebied. Weggebruikers moeten daar immers altijd bedacht zijn op overstekende voetgangers. Door verschillende snelheidsremmende maatregelen moeten zij hun snelheid aanpassen. Hierdoor wordt het voor voetgangers makkelijker en veiliger om zelf te bepalen waar en wanneer zij kunnen oversteken.

Uitzondering

Alleen rondom de scholen is een aantal zebrapaden gehandhaafd. Daar steken vaker grotere groepen van vooral kinderen over. De zebra’s maken dit duidelijk aan de automobilist, evenals kleurig materiaal langs de weg.

Vronkenlaan

Aandacht gevraagd

De nieuwe situatie zal de komende tijd voor alle weggebruikers even wennen zijn. Daarom vragen wij uw extra aandacht, zodat iedereen veilig van de weg gebruik kan blijven maken.

 

Verkeersbesluiten

Over enkele inrichtingsmaatregelen neemt het college binnenkort nog formele verkeersbesluiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het intrekken van een aantal (voorrangs)maatregelen en het instellen van eenrichtingsverkeer in de Leeuwerikstraat.