Nieuwsbericht Bankje in Heemtuin herinnert aan oprichter Milieu Educatief Centrum

Gepubliceerd op: 03 juni 2014 00:00

De gemeente heeft een bankje in de Heemtuin geplaatst ter ere van de oprichter van het Milieu Educatief Centrum (MEC), Trijnco Kuipers. Zijn weduwe, mevrouw Kina Kuipers, en wethouder Jeff Gardeniers onthulden het bankje op 3 juni 2014.

De heemtuin is aangelegd in 1970. Naarmate de heemtuin zich ontwikkelde tot een opvallend plantenparadijs ontstond vanuit het basisonderwijs behoefte om de heemtuin en de kinderboerderij bij het natuuronderwijs te betrekken. Trijnco Kuipers werkte toen als leerkracht op basisschool de Springschans. Samen met Frits Darlang van de onderwijsbegeleidingsdienst(OBD) richtte hij de biologiewerkgroep Leiderdorp op. Daarin waren mensen uit het onderwijs, de OBD en de gemeente vertegenwoordigd. Zij verzorgden natuuractiviteiten in de Heemtuin. Het huisje de Lange Akker deed dienst als ontvangst- en tentoonstellingsruimte.

Die ruimte was natuurlijk veel te klein. Daarom heeft Trijnco in 1980 de stichting Milieu Educatief Centrum opgericht met als doel een lesruimte in park De Houtkamp te realiseren. Het MEC kwam er in 1985. Inmiddels was Trijnco schoolbioloog in Den Haag, maar hij is als voorzitter van de stichting altijd een drijvende en inspirerende kracht gebleven.

Wethouder Jeff Gardeniers:
“We zijn Trijnco Kuipers veel dank verschuldigd, want hij legde de basis voor het MEC en de natuureducatie zoals wij die nu kennen. Hij nam het initiatief iets op te bouwen waar velen nog steeds veel plezier aan beleven. Leiderdorp is trots op zulke betrokken inwoners.”

140603 Onthulling bankje heemtuin