Nieuwsbericht Begroting 2022

Gepubliceerd op: 03 november 2021 14:30

Het college van burgemeester en wethouders presenteert ieder jaar de begroting. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke plannen het college heeft voor het volgende jaar. De gemeenteraad bespreekt die en stelt uiteindelijk de begroting vast. Hieronder vindt u de begroting van 2022, met daarin ook uw woonlasten.

Uitleg bij de afvalstoffenheffing
Naast de trendmatige verhoging neemt de afvalstoffenheffing toe met € 63,96 per huishouden. Die verhoging is nodig, omdat de gemeente geen opbrengst meer ontvangt voor het gebruik van de grond voor leidingen van water en energie. De netwerkbedrijven Alliander en Oasen berekenen deze kosten ook niet meer door, waardoor uw energie- en waterrekening naar verwachting € 55 en € 15,70 goedkoper wordt.

Begroting