Nieuwsbericht Begrotingsraad

Gepubliceerd op: 03 november 2021 14:40

De gemeenteraad vergadert vrijdag 5 november vanaf 14.00 uur over de begroting.

Agenda
• Vaststellen agenda
• Mededelingen en inspreekrecht
• Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
• Programmabegroting 2022
• Septembercirculaire 2021

Gemeentefonds
U kunt de vergadering live volgen via www.raadleiderdorp.nl. Daar vindt u ook alle vergaderstukken, waaronder de begroting. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of 071 54 58 500.