Nieuwsbericht Begrotingsraad 7 en 9 november 2012

Gepubliceerd op: 17 oktober 2012 00:00

'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'. Deze vragen staan centraal tijdens de begrotingsraad op woensdag 7 en vrijdag 9 november.

Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de ontwerpbegroting 2013-2016 van de gemeente Leiderdorp.

U bent van harte welkom om de begrotingsraad bij te wonen. De vergadering begint op 7 november om 20.00 uur en op 9 november om 14.00 uur in de raadzaal te Leiderdorp.
Op 7 november geven de raadsfracties hun algemene beschouwingen op het begrotingsvoorstel van het college, gevolgd door een korte reactie van het college. Op vrijdag 9 november gaat het debat verder, waarna de raad een besluit neemt. 

Inspraakmogelijkheden Begrotingsraad

  • Digitaal inspreken
    Bij de agenda voor de begrotingsraad, gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl), kunt u in het ‘wolkje’ achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt.
  • Schriftelijk inspreken - Als het niet lukt uw mening in 350 tekens op te schrijven kunt u een schriftelijke reactie mailen aan griffie@leiderdorp.nl of sturen aan Griffie gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De griffie plaatst uw reactie dan in het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening.
  • Inspreken op 29 oktober 2012 - Voorafgaand aan de begrotingsraad kunt u, als inwoner van of betrokkene bij de gemeente Leiderdorp, inspreken over onderwerpen in de begroting op maandag 29 oktober tussen 19.30 en 20.00 uur. U krijgt drie minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. U moet zich hiervoor aanmelden uiterlijk 29 oktober voor 12.00 uur via griffie@leiderdorp.nl of
    (071) 54 54 826.

 De concept-begroting in vogelvlucht vindt u hier.