Nieuwsbericht Begrotingsraad op 3 en 5 november 2010

Gepubliceerd op: 19 oktober 2010 00:00

 Op woensdag 3 en vrijdag 5 november 2010 vindt de begrotingsraad plaats. Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de ontwerpbegroting 2011-2014 van de gemeente Leiderdorp.

 U bent van harte welkom om de begrotingsraad bij te wonen. De vergadering begint op 3 november om 19.30 uur en op 5 november om 14.00 uur in de raadzaal in Leiderdorp. De vergaderstukken kunt u raadplegen in het zogenoemde raadsinformatiesysteem via www.raadleiderdorp.nl

Op 3 november geven de fracties hun eerste reactie op het begrotingsvoorstel van het college (de algemene beschouwingen), gevolgd door een kort debat en een korte reactie van het college.  Op vrijdag 5 november gaat het debat verder, waarna de raad op 5 november een besluit neemt.

Inspraakmogelijkheid
Voorafgaand aan de begrotingsraad kunt u, als inwoner van of betrokkene bij de gemeente Leiderdorp, inspreken over begrotingsonderwerpen op maandag 25 oktober tussen 19.30 en 20.00 uur. Als u wilt inspreken, dient u zich uiterlijk vrijdag 22 oktober voor 12.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 54 54 821.