Nieuwsbericht Begrotingsraad op vrijdag 4 november

Gepubliceerd op: 24 oktober 2016 12:00

Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de ontwerpbegroting 2017-2020 van de gemeente Leiderdorp. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die centraal staan.
De vergadering begint met de algemene beschouwingen van de raadsfracties op het begrotingsvoorstel van het college en de 1e termijn van de raad. Hierna volgt de reactie van het college en het politieke debat. Aan het eind van de vergadering neemt de raad een besluit.

Welkom

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 14.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook live volgen via www.raadleiderdorp.nl.


Wilt u reageren op de ontwerpbegroting 2017-2020?
Dat kan op verschillende manieren:

 • Digitaal inspreken – bij de agenda voor de begrotingsraad in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl kunt u in het 'wolkje' achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt;
 • Schriftelijk inspreken – u kunt uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@leiderdorp.nl of sturen naar
  Griffie Gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  De griffie plaatst uw reactie in het raadsinformatiesysteem bij de raadsvergadering. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening;
 • Inspreken op 4 november 2016 – U kunt zich aanmelden om bij aanvang van de begrotingsraad in te spreken over onderwerpen in de begroting.
  U krijgt vijf minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 3 november 12.00 uur bij de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch 071 5454825.
  Zijn er meer dan zes insprekers? Dan verdeelt de voorzitter de totale spreektijd van dertig minuten evenredig over het aantal insprekers.

Webversie programmabegroting 2017-2020
De webversie is een digitale versie van de begroting. De teksten en cijfers zijn identiek aan de pdf versie en het geprinte exemplaar. Alleen de tekst op de homepage is aanvullend. Deze tekst staat niet in de andere versies. De webversie kunt u bekijken via de volgende link: http://programmabegroting.leiderdorp.nl/.

 


Globaal tijdschema behandeling programmabegroting 2017-2020:
14.30 – 15.30 uur Algemene beschouwingen fracties (maximaal 10 minuten per fractie, interrupties toegestaan) gevolgd door 1e termijn raad
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.45 uur 1e termijn college
16.45 – 17.00 uur Indienen moties en amendementen gevolgd door korte pauze
17.00 – 18.00 uur Tweede termijn raad en college, incl. reacties op moties en amendementen
18.00 – 18.15 uur Besluitvorming