Nieuwsbericht Begrotingsraad op vrijdag 6 november 2016, aanvang 14.00 uur

Gepubliceerd op: 04 november 2015 09:00

Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de ontwerpbegroting 2016-2019 van de gemeente Leiderdorp. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die centraal staan.

De vergadering begint met de algemene beschouwingen van de raadsfracties op het begrotingsvoorstel van het college en de 1e termijn van de raad. Hierna volgt de reactie van het college en het politieke debat. Aan het eind van de vergadering neemt de raad een besluit.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 14.00 in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook live volgen via de website www.raadleiderdorp.nl.

Wilt u reageren op de ontwerpbegroting 2016-2019? Dat kan op verschillende manieren:

Digitaal inspreken – bij de agenda voor de begrotingsraad in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl kunt u in het 'wolkje' achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt.

Schriftelijk inspreken – u kunt uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@leiderdorp.nl of sturen naar Griffie Gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De griffie plaatst uw reactie in het raadsinformatiesysteem bij de raadsvergadering. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening.

Inspreken op 6 november 2015 – u kunt zich aanmelden om bij aanvang van de begrotingsraad in te spreken over onderwerpen in de begroting. U krijgt vijf minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 5 november 12.00 uur bij de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch 071 5454825. Zijn er meer dan zes insprekers? Dan verdeelt de voorzitter de totale spreektijd van dertig minuten evenredig over het aantal insprekers.

Webversie programmabegroting 2016-2019

De webversie is een digitale versie van de begroting. De teksten en cijfers zijn identiek aan de pdf versie en het geprinte exemplaar. Alleen de tekst op de homepage is aanvullend. Deze tekst staat niet in de andere versies. De webversie staat op programmabegroting.leiderdorp.nl.