Nieuwsbericht Begrotingsraad vergadering 7 november 2013

Gepubliceerd op: 30 oktober 2013 00:00

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook thuis volgen. Via www.raadleiderdorp.nl  zenden we live uit.

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Voorstel tot het vaststellen programmabegroting 2014-2017

Beslispunten zijn:

  • Vaststellen programmabegroting 2014-2017;
  • Vaststellen dat indien het totaal saldo van de algemene reserves in 2014 onder € 990.000 komt, het college met een plan tot aanvulling van dit saldo dient te komen;
  • Uitgangspunten subsidieplafonds 2015;
  • Vaststellen subsidieplafonds 2015.

De agenda’s en vergaderstukken van de vergaderingen staan in het raadsinformatiesysteem. Hier vindt u ook informatie over invloed uitoefenen en inspreken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl  of telefonisch (071) 54 54 826.