Nieuwsbericht Begrotingsraad vrijdag 9 november 2018

Gepubliceerd op: 07 november 2018 17:00

Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de ontwerpbegroting 2019-2022 van de gemeente Leiderdorp. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die centraal staan.

De vergadering begint met de algemene beschouwingen van de raadsfracties op het begrotingsvoorstel van het college en de 1e termijn van de raad. Hierna volgt de reactie van het college en het politieke debat. Aan het eind van de vergadering neemt de raad een besluit.
U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook live volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Wilt u reageren op de ontwerpbegroting 2019-2022?

  • digitaal inspreken: bij de agenda voor de begrotingsraad in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl kunt u in het 'wolkje' achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt;
  • schriftelijk inspreken: u kunt uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@leiderdorp.nl of sturen naar Griffie gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De griffie plaatst uw reactie in het raadsinformatiesysteem bij de raadsvergadering. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening;
  • inspreken op 9 november: u kunt zich aanmelden om bij aanvang van de begrotingsraad in te spreken over onderwerpen in de begroting. U krijgt vijf minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 8 november 12.00 uur bij de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch 071 5454825. Zijn er meer dan zes insprekers? Dan verdeelt de voorzitter de totale spreektijd van dertig minuten evenredig over het aantal insprekers.

Lees hier de programmabegroting.

 Begroting 1
Begroting 2