Nieuwsbericht Behandeling financiële kadernota

Gepubliceerd op: 01 juni 2011 00:00

Op dinsdag 28 juni 2011 behandelt de raad de Financiële Kadernota 2012-2015 van de gemeente Leiderdorp. Bij de behandeling van de financiële kadernota geeft de gemeenteraad het college kaders mee voor het opstellen van de begroting 2012-2015. U bent van harte welkom om de raadsvergadering op 28 juni bij te wonen.

Inspraakmogelijkheid
Voorafgaand aan deze raadsvergadering kunt u, als inwoner van of betrokkene bij de gemeente Leiderdorp, inspreken over de Kadernota op dinsdag 14 juni tussen 20.00 en 20.30 uur. Als u wilt inspreken dient u zich uiterlijk vrijdag 10 juni voor 16.00 uur aan te melden bij de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 54 54 821.

De vergaderstukken kunt u raadplegen in het zogenoemde raadsinformatiesysteem via www.raadleiderdorp.nl > vergaderingen (commissie-Bestuur en Maatschappij 14-juni)