Nieuwsbericht Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds

Gepubliceerd op: 13 november 2013 00:00

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnlandheeft op 23 september 2013 de tweede wijziging van de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds 2007 vastgesteld. De Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds zijn de regels die bepalen of men geld uit het Regionaal Investeringsfonds kan halen. 

De realisatie van de RijnlandRoute is van evident belang voor de economische ontwikkeling van de regio Holland Rijnland. De afspraken over de regionale bijdrage aan de RijnlandRoute zijn vastgelegd in bestuurlijke overeenkomsten tussen de betrokken partijen. Om deze afspraken na te komen wordt de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds aangepast en is het Regionaal Investeringsfonds met twee jaar verlengd.

 De Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds ligt vanaf heden zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aanHolland Rijnlanddeelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

U vindt de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en deze ligt tevens ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Holland-Rijnland