Nieuwsbericht Beheervisie voor de openbare ruimte in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 11 februari 2014 00:00

Op 10 maart 2014 heeft de gemeenteraad de beheervisie voor de openbare ruimte in Leiderdorp vastgesteld.  De beheervisie geeft aan hoe de gemeente de komende 10 jaar de openbare ruimte wil onderhouden. Hiermee worden de kaders geschept voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De beheervisie is in te zien in de bijlage in de rechtermarge.

Beeldkwaliteit
In 2011 is gestart met het pilotproject ‘beheer op beeldkwaliteit’. Aanleiding voor dit project is de wens van de gemeente Leiderdorp om te sturen op beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Dat betekent sturen op resultaat  waarbij integraal beheer centraal staat. Dit project is destijds opgepakt in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit bewoners van de wijk Voorhof, Elisabethhof en Binnenhof. Voor deze wijken is gekozen omdat hier alle onderhoudsgebieden  voorkomen. Uit de pilot zijn aandachtspunten naar voren gekomen die verwerkt zijn in de concept beheervisie. De belangrijkste aandachtspunten zijn opleiding, capaciteit en integraal werken. Bewoners moeten op de hoogte zijn van de afgesproken kwaliteitsambitie. Dit zorgt ervoor dat de gemeente Leiderdorp kan voldoen aan de verwachtingen betreffende het onderhoud van de openbare ruimte. De resultaten van het project beeldkwaliteit dienden dan ook als input voor deze beheervisie.