Nieuwsbericht Behoedzame begroting: lichte stijging lokale lasten in 2016

Gepubliceerd op: 14 oktober 2015 09:55

Leiderdorp staat er financieel goed voor. De uitgaven en inkomsten zijn in evenwicht en de gemeente heeft voldoende middelen om financiële tegenvallers op te vangen. Dat staat in de begroting voor 2016-2019, die het college van burgemeester en wethouders op vrijdag 6 november met de gemeenteraad bespreekt.

In de komende jaren voorzien burgemeester en wethouders wel grote risico's in de uitgaven, met name op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarom is behoedzaamheid geboden en worden geleidelijk bezuinigingen doorgevoerd. Die zijn in juli 2015 bij de vaststelling van de kadernota met de gemeenteraad afgesproken en in de meerjarenbegroting verwerkt. Op deze manier houdt de gemeente Leiderdorp haar financiën toekomstbestendig.

Bezuinigingen
De bezuinigingen omvatten onder meer geleidelijke verlaging van de subsidie voor de openbare bibliotheek en de kunsttentoonstelling in de heemtuin. Ook wil het gemeentebestuur de welzijnsorganisaties voor ouderen en jongeren op termijn samenvoegen om de administratieve kosten te verlagen. Het college is hierover in gesprek met de Stichting Pluspunt en het Sociaal Cultureel Werk. Verzelfstandiging van de kinderboerderij staat eveneens op de rol.
Ook op de gemeentelijke organisatie kan worden bezuinigd door softwarecontracten regionaal af te sluiten, meer digitaal en efficiënter te werken en het management te verkleinen.
Alle bezuinigingen moeten in 2019 resulteren in een besparing van bijna 900.000 euro op de totale begroting van 104 miljoen euro.

Lokale lasten
De lokale lasten stijgen in 2016 met de inflatiecorrectie van 2,5 procent. Alleen voor gehandicaptenvergunningen, evenementenvergunningen en lijkbezorging gaan inwoners naast deze stijging een hoger, kostendekkend tarief betalen.

Besluitvorming
De gemeenteraad behandelt de begroting op vrijdag 6 november 2015 om 14.00 uur. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. De begroting is hier te lezen.

Filmpje: Wethouder Michiel van der Eng over de begroting van de gemeente Leiderdorp
Bekijk hier een filmpje over de begroting.