Nieuwsbericht Bekendmakingen en Mededelingen vanaf 1 juli 2021 alleen nog online

Gepubliceerd op: 08 december 2020 15:35

U bent van ons gewend dat wij onderaan de pagina in Gemeente aan Huis de Bekendmakingen en Mededelingen plaatsen. Op 1 juli 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dat moment kunt u de bekendmakingen alleen nog online vinden. Wij publiceren deze dan niet meer in de krant.

Op www.officielebekendmakingen.nl wordt het mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. Deze wetswijziging heeft als doel om inwoners digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving.

Bekendmakingen en mededelingen ontvangen
Wilt u de bekendmakingen en mededelingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via www.overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een publicatie verkrijgen. Wij informeren u over hoe dat precies werkt.