Nieuwsbericht Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014

Gepubliceerd op: 30 januari 2013 00:00

Elk kind in Holland Rijnland heeft recht op onderwijs. Om dit te bewaken is de leerplicht ingesteld. Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland voert de Leerplichtwet uit voor leerlingen, gemeenten en scholen in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio.

De uitgangspunten en prioriteiten voor 2013 en 2014 zijn vastgelegd in het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 dat op 19 december 2012 door het Algemeen Bestuur van regio Holland Rijnland is vastgesteld. Prioriteiten zijn de aanscherping van controle op het verzuimbeleid van scholendoor een samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie, het oppakken van verzuim van leerlingen van 18 jaar en ouder en intensivering van de aanpak van de thuiszitterproblematiek.

Het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 van de ligt zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten en het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 te Leiden. Het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 is te vinden op www.hollandrijnland.net/publicaties.