Nieuwsbericht Beleidsregel verruimen losloopgebieden

Gepubliceerd op: 17 juli 2019 09:05

Zowel natuurbeheer als recreatie is belangrijk voor Leiderdorp. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om in parken De Houtkamp en De Bloemerd bestaande losloopgebieden voor honden te verruimen. Op 16 juli 2019 is de beleidsregel hiervoor vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het coalitieakkoord op dit thema.

Voor hondenbezitters is het nu mogelijk om hun huisdier op meer plekken in parken De Houtkamp en De Bloemerd los te laten lopen. Tegelijkertijd is het van belang dat weidevogels ongestoord kunnen broeden. Daarom blijft de aanlijnplicht behouden, tenzij anders is aangegeven.

Duidelijkheid voor iedereen
Op de website is duidelijk aangegeven waar honden mogen loslopen www.leiderdorp.nl/honden. In parken De Houtkamp en De Bloemerd worden deze zomer op zichtbare plekken informatieborden geplaatst. Hiermee informeren wij over de parken en de losloopplekken.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de verschillende bezoekers, zoals natuurliefhebbers, recreanten en hondenbezitters rekeninghouden met elkaar: een prettige leefomgeving creƫer je samen!

Handhaving
Met de informatiemiddelen die wij gaan inzetten maken wij de regels voor iedereen zichtbaar. Mocht iemand zich hier desondanks niet aan houden, dan treden wij op. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zien toe op een goede naleving van de regels.
Om ervoor te zorgen dat de regels ook daadwerkelijk worden nageleefd houden wij naast onze reguliere handhavingsrondes, in de komende periode extra controles in de parken.