Nieuwsbericht Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2013, derde wijziging

Gepubliceerd op: 09 oktober 2019 09:30

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij op 1 oktober 2019 de 'Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2013, derde wijziging' hebben vastgesteld. De gewijzigde beleidsregels treden in werking op 10 oktober 2019 en zijn hier te raadplegen.

De beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan (afwijkingenbeleid) worden stapsgewijs aangepast. Het afwijkingenbeleid is met de 2e wijziging themagewijs aangevuld en voorzien in een driedeling voor de grondhouding van het college voor het geven van toepassing aan de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan op grond van de kruimelregeling (de door het Rijk aangewezen categorie├źn gevallen in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) . Hierdoor is een 'Ja', 'ja, mits, en 'nee'-principe opgenomen.

De tot op heden opgedane ervaring met de beleidsregels, actuele jurisprudentie en een aantal actuele bouwaanvragen die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan gaven aanleiding om het afwijkingenbeleid op een zevental onderdelen aan te passen. De wijzigingen zijn toegelicht en vervat in de 3e wijziging.

Bezwaar of beroep
Tegen deze beleidsregels kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking met ingang van 10 oktober 2019.