Nieuwsbericht Benoeming Frank van Noort

Gepubliceerd op: 19 februari 2020 11:10

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leiderdorp, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Van Noort, F. (Frank) (m), wonende te Leiderdorp, bij besluit van 12 februari 2020 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Leiderdorp. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Hoenen, B.M.J. (Bart) (m), wonende te Leiderdorp.