Nieuwsbericht Bent u mantelzorger? Dan zijn we op zoek naar u!

Gepubliceerd op: 30 maart 2011 00:00

Is uw kind, partner, een ouder, uw buurvrouw of een vriend voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt en verleent u de zorg die uw familielid of bekende zo hard nodig heeft? In dat geval mag u zich mantelzorger noemen en komt u mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning of een andere vorm van steun.

Mantelzorgbeleid maakt deel uit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Leiderdorp wil graag van haar inwoners weten of zij bekend zijn met de beschikbare ondersteuning. En bent u er ook tevreden over? Wellicht heeft u een antwoord op de vraag ‘hoe kan lokale mantelzorgondersteuning nog meer verbeterd worden?’ Uw antwoord kan het verschil maken en daarom roepen we alle mantelzorgers in Leiderdorp op een vragenlijst in te vullen vóór 10 april. De lijst met vragen kunt u vinden in de rechtermarge als bijlage. 

De ingevulde vragenlijst kunt u toesturen aan:

Aan de gemeente Leiderdorp
Tav: afdeling Beleid (cluster maatschappij)
Antwoordnummer  10805
2350 VB LEIDERDORP 

Terugkoppeling antwoorden
Op donderdag 19 mei worden de resultaten naar u teruggekoppeld. Dan wordt om 19.30 uur een speciale bijeenkomst gehouden voor mantelzorgers in de aula van stichting Pluspunt, Splinterlaan 156 in Leiderdorp. Voor aanmelden zie de informatie hieronder.

Vragen
Als u nog vragen of suggesties heeft over het onderzoek, dan kunt u van di. t/m vr. tussen 9.00 – 10.00 uur contact opnemen met beleidsmedewerker Fadoua Achgaph, tel. (071) 54 58 780 of via e-mail fachgaph@leiderdorp.nl. U kunt zich bij haar ook , per e-mail, aanmelden voor de bijeenkomst op 19 mei.