Nieuwsbericht Beperkende adviezen brand Moerdijk ingetrokken

Gepubliceerd op: 19 januari 2011 00:00

Op 5 januari jl. is een brand geweest bij het bedrijf ChemiePack in Moerdijk. Ook onze regio kreeg te maken met de gevolgen van deze brand. Tot en met 18 januari gold daarom in Hollands Midden - en dus ook in onze gemeente - het advies om bij zichtbaar roet een aantal maatregelen in acht te nemen.

Op 19 januari zijn nieuwe meetresultaten en adviezen voor het gebied buiten de 10 km zone vanaf Moerdijk bekend gemaakt. Bij alle metingen die zijn verricht, blijven de resultaten onder de maximaal toegestane waarden. En dus is niet te verwachten dat gezondheidseffecten zullen optreden voor mensen of dieren.

De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) trekken de beperkende adviezen voor het gebied vanaf 10 kilometer noordelijk van Moerdijk dan ook in. Dit geldt ook voor onze gemeente.

En dat betekent concreet dat:

  • kinderen veilig kunnen buitenspelen.
  • veilig gebruik kan worden gemaakt van sportvoorzieningen, zoals sportvelden.
  • honden veilig gebruik kunnen maken van daarvoor bestemde uitlaatplekken.
  • groente uit eigen tuin weer gegeten kan worden.

 U kunt de nieuwe rapportage vinden op www.crisis.nl. Daar kunt u ook alle andere informatie vinden over de brand. U kunt ook gebruik maken van het landelijke informatienummer (0800) 13 51.