BekendmakingBesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Klimopzoom perceelnummer 135 te Leiderdorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2019 besloten tot het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Klimopzoom perceelnummer 135 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 4 december 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 4 december tot en met 15 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 15 januari 2020 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom  135  Leiderdorp Nederland