Nieuwsbericht Besluiten buiten vergadering met Parafenbesluiten Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 07 september 2011 00:00

Het kan voorkomen dat het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland buiten een vergadering om formele besluiten neemt. Bijvoorbeeld omdat iets met spoed besloten moet worden of tijdens vakantieperiodes wanneer er langere tijd geen vergadering van het Dagelijks Bestuur plaatsvindt. Om besluitvorming buiten een vergadering mogelijk te maken heeft het Dagelijks Bestuur in zijn vergadering van 25 augustus 2011 de Beleidsregels parafenbesluiten Dagelijks Bestuur Holland Rijnland vastgesteld. Deze beleidsregels treden de dag na deze publicatie in werking. De Beleidsregels parafenbesluiten Dagelijks Bestuur Holland Rijnland liggen van 7 september tot en met 19 oktober 2011 ter inzage in de gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude).

De beleidsregels vindt u ook op www.hollandrijnland.net en liggen ter inzage op het kantoor van regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden.

Holland