Nieuwsbericht Besluitvorming concept Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021

Gepubliceerd op: 12 juni 2017 16:30

De afgelopen periode is gewerkt aan de concept Sociale Agenda Leiderdorp. Deze agenda geeft richting aan het maatschappelijk beleid voor de komende vier jaar. Het is één agenda voor het hele sociale domein. Een agenda die meer samenwerking stimuleert tussen inwoners, organisaties en de gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


De agenda is ingedeeld in de thema's:

  • Zelfstandig leven
  • Opgroeien en ontwikkelen
  • Een gezond dorp
  • Samenleven in buurten en wijken.

De omgeving is nauw betrokken bij het opstellen van de concept Sociale Agenda Leiderdorp. Zo zijn er gesprekken gevoerd met diverse partijen in Leiderdorp en heeft er een burgerpanel plaatsgevonden waar alle inwoners aan deel konden nemen. De uitkomsten hiervan dienen als input voor de agenda.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 vastgesteld voor inspraak, waarna deze van 19 april tot en met 15 mei ter inspraak heeft gelegen.
De concept Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 wordt 20 juni besproken in het politiek forum en naar verwachting 26 juni ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer informatie over de Sociale Agenda Leiderdorp vindt u op www.leiderdorp.nl/samenleiderdorp.

Samen Leiderdorp