Nieuwsbericht Besluitvorming Leidse Ring Noord uitgesteld

Gepubliceerd op: 11 november 2015 18:00

Het college van de gemeente Leiden heeft onlangs geconstateerd dat nader onderzoek naar de rotondes in Leiderdorp nodig is voordat er een kaderbesluit over de Leidse Ring Noord genomen kan worden. Door het onderzoek loopt de planning van het kaderbesluit enkele maanden uit. In een brief aan de gemeenteraad wordt de ontwikkeling nader toegelicht. De inhoud van de brief kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Leiderdorp. De brief is eveneens naar het college van Oegstgeest en de gemeenteraad van Leiderdorp gestuurd.