Nieuwsbericht Bestemmingsplan Bospoort

Gepubliceerd op: 20 april 2010 00:00

Eind vorig jaar heeft de provincie Zuid-Holland het bestemmingsplan Bospoort goedgekeurd. Dit bestemmingsplan maakt onder meer de vestiging van IKEA mogelijk. Daarnaast heeft de gemeente vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning voor IKEA verleend. Tegen beide procedures is beroep ingesteld.

Het is in de rechtspraak gebruikelijk dat een goedgekeurd bestemmingsplan niet van kracht wordt als beroep tegen een vrijstelling is ingesteld. Daarom heeft de gemeente besloten zich niet te verzetten tegen een (gedeeltelijke) schorsing van het bestemmingsplan Bospoort. De gerechtelijke procedure tegen de vrijstelling en bouwvergunning voor IKEA kan zo ongehinderd worden voortgezet, evenals de bodemprocedure tegen het bestemmingsplan Bospoort bij de Raad van State.