Nieuwsbericht Bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk

Gepubliceerd op: 29 juni 2011 00:00

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat het bestemmingsplan Bospoort door de uitspraak van de Raad van State van 15 juni 2011 onherroepelijk is geworden. Tegen een onherroepelijk bestemmingsplan is geen bezwaar of beroep meer mogelijk.

Plangebied
Het bestemmingsplan Bospoort heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Rijksweg A4, de Dwarswatering, de Bloemerd en de gemeentegrens met gemeente Kaag en Braassem.

Informatie
Het plan is in te zien bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen, of digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.leiderdorp.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank van Dieten, medewerker beleid, cluster ruimte, telefoonnummer (071) 545 99 04.